Name: Frits Tauber
Berne: 3 novimber 1906
Partner: Helena Brieks
Oarspronklik adres: Mariënburg 70, Nijmegen
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: K. Jansma, 78, Echten
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Sj. Wiersma
Underbrocht troch: F. Kalsbeek

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Financieel gesteund: Door L.O. met F. 62,50 p. mnd