Name: Freerk Petrus Bonnema
Berne: 15 jannewaris 1910
Oarspronklik adres: Arumerstraat 3, Leeuwarden
Berop: Bloemenhandelaar, -
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Arumerstraat 3, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Bloemenhandelaar
Achterkant naam werkgever: -