Naam: Freerk Petrus Bonnema
Geboren: 15 januari 1910
Oorspronkelijk adres: Arumerstraat 3, Leeuwarden
Beroep: Bloemenhandelaar, -
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Arumerstraat 3, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: - Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Bloemenhandelaar
Achterkant naam werkgever: -