Name: Eva Carolien de Vries
Berne: 14 septimber 1901
Oarspronklik adres: Prinsengracht 530, Amsterdam
Berop: zonder beroep
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Langelille
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Vermelding bij Duik-adres: P. de Weert.
Langelille. Munnikenburen

Valsche PB. is door L.O.. te Wolvega ingenomen stamkaarten??
Achterkant beroep: zonder beroep