Naam: Eva Carolien de Vries
Geboren: 14 september 1901
Oorspronkelijk adres: Prinsengracht 530, Amsterdam
Beroep: zonder beroep
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Langelille
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: de Roos

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Vermelding bij Duik-adres: P. de Weert.
Langelille. Munnikenburen

Valsche PB. is door L.O.. te Wolvega ingenomen stamkaarten??
Achterkant beroep: zonder beroep