Name: Eliazar Jacob Sanders
Berne: 2 septimber 1880
Oarspronklik adres: Fahrenheitstraat 683, `s Gravenhage
Berop: smid en loodgieter
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Landbuurt 6, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: G. Geertsma

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 4 Mei 1945.
Achterkant beroep: smid en loodgieter