Naam: Eliazar Jacob Sanders
Geboren: 2 september 1880
Oorspronkelijk adres: Fahrenheitstraat 683, `s Gravenhage
Beroep: smid en loodgieter
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Landbuurt 6, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: G. Geertsma

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 4 Mei 1945.
Achterkant beroep: smid en loodgieter