Name: Berend Waalkens
Berne: 18 jannewaris 1915
Oarspronklik adres: Wilhelminastraat 18, Oldenzaal
Berop: Rangeerder Ned. Spoorwegen
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: H. Waalkens, Beetgumerstraat 19, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: H. Waalkens
Achterkant beroep: Rangeerder Ned. Spoorwegen