Naam: Berend Waalkens
Geboren: 18 januari 1915
Oorspronkelijk adres: Wilhelminastraat 18, Oldenzaal
Beroep: Rangeerder Ned. Spoorwegen
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: H. Waalkens, Beetgumerstraat 19, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: H. Waalkens
Achterkant beroep: Rangeerder Ned. Spoorwegen