Name: Ate Bloem
Berne: 7 maart 1910, Oenkerk
Oarspronklik adres: Het Noord 12, Drachten
Berop: Arbeider, Ned Tramw Mtschpij
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: 227, Langezwaag
LO-district: Drachten