Naam: Ate Bloem
Geboren: 7 maart 1910, Oenkerk
Oorspronkelijk adres: Het Noord 12, Drachten
Beroep: Arbeider, Ned Tramw Mtschpij
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: 227, Langezwaag
LO-district: Drachten