Name: Anne Wouters
Berne: 11 july 1916, Drachten
Oarspronklik adres: Zuiderdwarsvaart 32, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Bakker, Coöp. Excelsior @@ fil. Drachten
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: H.F. Dijkstra (bakker), Anjum
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: ontvangt f 45,-- per maand van de organisatie. Werkt reeds weer en is momenteel zonder bonnen. heeft geen stamkaart ( bij distributie)