Naam: Anne Wouters
Geboren: 11 juli 1916, Drachten
Oorspronkelijk adres: Zuiderdwarsvaart 32, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Bakker, Coöp. Excelsior @@ fil. Drachten
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: H.F. Dijkstra (bakker), Anjum
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: ontvangt f 45,-- per maand van de organisatie. Werkt reeds weer en is momenteel zonder bonnen. heeft geen stamkaart ( bij distributie)