Name: Alle van Bruggen
Berne: 11 july 1909
Oarspronklik adres: Klokhuislaan 23, Drachten
Berop: magazijnbediende, G.J. Pietersma Drachten
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bij reden onderduiken staat vermeld: Smilde