Naam: Alle van Bruggen
Geboren: 11 juli 1909
Oorspronkelijk adres: Klokhuislaan 23, Drachten
Beroep: magazijnbediende, G.J. Pietersma Drachten
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bij reden onderduiken staat vermeld: Smilde