Name: Albert de Jong
Berne: 5 augustus 1904
Oarspronklik adres: Anton Mauvestraat 7, Huizum
Berop: seinwerker, NS
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Anjum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: G. Tebma
Achterkant beroep: seinwerker
Achterkant naam werkgever: NS