Naam: Albert de Jong
Geboren: 5 augustus 1904
Oorspronkelijk adres: Anton Mauvestraat 7, Huizum
Beroep: seinwerker, NS
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: staking
Duikadres: Anjum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: de Roos

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: G. Tebma
Achterkant beroep: seinwerker
Achterkant naam werkgever: NS