Name: Abraham Bosma
Berne: 22 augustus 1899
Oarspronklik adres: 74, Lekkum
Berop: schilder
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Giekerk
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Tammes

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Vermelding bij Duik-adres: S. Pijlsker, veehouder te Giekerk
Achterkant beroep: schilder