Naam: Abraham Bosma
Geboren: 22 augustus 1899
Oorspronkelijk adres: 74, Lekkum
Beroep: schilder
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Giekerk
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Tammes

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Vermelding bij Duik-adres: S. Pijlsker, veehouder te Giekerk
Achterkant beroep: schilder