Name: Mozes Locher
Date and place of birth: 13 February 1905
Partner: Clara Hamerslag
Original address: Wagenaarstraat 23, Amsterdam
Religion: Joods/Israƫlitisch
Hiding address: J. Andela, Galamagracht 84, IJlst
District of the LO: Sneek
Brought to reception address by: Wiersma
Brought to hiding address by: Joh. de Jong

Other remarks Bijzonderheden: financ.gesteund door N.S.F.