Naam: Mozes Locher
Geboren: 13 februari 1905
Partner: Clara Hamerslag
Oorspronkelijk adres: Wagenaarstraat 23, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: J. Andela, Galamagracht 84, IJlst
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Wiersma
Ondergebracht door: Joh. de Jong

Overige opmerkingen Bijzonderheden: financ.gesteund door N.S.F.