Name: Hilbrand Frans Bolier
Date and place of birth: 1 March 1905, Buitenpost
Original address: Moleneind 129, Drachten
Religion: Nederlands Hervormd
Occupation/profession: Gymnastiek onderwijzer
Identity card: echt
Ground for hiding out: krijgsgevangene
Hiding address: Moleneind 129, Drachten
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Persoon heeft van eigen bezittingen iets vernield opdat de vijand het niet in handen zou krijgen.