Name: Haije van Bruggen
Date and place of birth: 2 May 1912, Drachten
Original address: Drachten
Occupation/profession: Timmerman-Houtdraaijer
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
Hiding address: Van Haersmasingel 23, Drachten
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Verder meer informatie over bv verlies stamkaart en over zijn bezittingen
Als duikadres ook genoemd Ministerpark 6A te Hilversum en W. Zandberg te Boornbergum