Naam: Haije van Bruggen
Geboren: 2 mei 1912, Drachten
Oorspronkelijk adres: Drachten
Beroep: Timmerman-Houtdraaijer
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Van Haersmasingel 23, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Verder meer informatie over bv verlies stamkaart en over zijn bezittingen
Als duikadres ook genoemd Ministerpark 6A te Hilversum en W. Zandberg te Boornbergum