Name: Govert de Haas
Date and place of birth: 15 July 1916
Original address: Retiefstraat 64, Amsterdam
Religion: Joods/Israƫlitisch
Hiding address: Freerk Hofma, 105, Oudehorne
District of the LO: Sneek

Other remarks Bijzonderheden: Financ. gest.: Ja door N.S.F.