Naam: Govert de Haas
Geboren: 15 juli 1916
Oorspronkelijk adres: Retiefstraat 64, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Freerk Hofma, 105, Oudehorne
LO-district: Sneek

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Financ. gest.: Ja door N.S.F.