Name: Frans van der Vlugt
Date and place of birth: 2 June 1916, Drachten
Original address: Molendwarsstraat 28, Zwolle
Occupation/profession: Timmerman, Uiterdijk Vollenhoven
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
Hiding address: H. de Vries, Folgeren 31, Drachten
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Oude en nieuwe stamkaart, ja
Laatste bonkaart: noodkaart IV A
Kostwinner
Geen salaris of steun ontvangen
Onbekend of woning en bezittingen in beslag zijn genomen.
Ingekomen op onderduikers bureau op 30 april '45 te Drachten. Wij zijn indertijd veranderd van adres naar Frans Halsstraat 36 om reden: razzia. Door welwillendheid van onze verzorgers hebben we op hun kosten geleefd.