Naam: Frans van der Vlugt
Geboren: 2 juni 1916, Drachten
Oorspronkelijk adres: Molendwarsstraat 28, Zwolle
Beroep: Timmerman, Uiterdijk Vollenhoven
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: H. de Vries, Folgeren 31, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Oude en nieuwe stamkaart, ja
Laatste bonkaart: noodkaart IV A
Kostwinner
Geen salaris of steun ontvangen
Onbekend of woning en bezittingen in beslag zijn genomen.
Ingekomen op onderduikers bureau op 30 april '45 te Drachten. Wij zijn indertijd veranderd van adres naar Frans Halsstraat 36 om reden: razzia. Door welwillendheid van onze verzorgers hebben we op hun kosten geleefd.