Name: Bareld Wiebenga
Date and place of birth: 27 November 1904, Katlijk
Original address: Merelstraat 33, Drachten
Occupation/profession: Chauffeur en Monteur, N.T.M.
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: staking
Hiding address: H. Huisman, Ulesprong, Tijnje
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: gewijzigd PB: beroep