Naam: Bareld Wiebenga
Geboren: 27 november 1904, Katlijk
Oorspronkelijk adres: Merelstraat 33, Drachten
Beroep: Chauffeur en Monteur, N.T.M.
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: H. Huisman, Ulesprong, Tijnje
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: gewijzigd PB: beroep