Name: Wopke van der Bij
Berne: 21 maaie 1888
Oarspronklik adres: Oosterbuurt 23, Leeuwarden
Berop: werkzaam geweest als Arbeider N.S., N.S.
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Oosterbuurt 23, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: J. Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: Leeuwarden, Oosterbuurt 23

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 3 Mei 1945.
gewijzigde stkrt.
Achterkant beroep: werkzaam geweest als Arbeider N.S.
Achterkant naam werkgever: N.S.