Name: Willem Vos
Berne: 26 jannewaris 1888
Oarspronklik adres: Jelsumerstraat 33, Leeuwarden
Berop: Machinist, Nederl. Spoorw.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Jelsumerstraat 33, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Machinist
Achterkant naam werkgever: Nederl. Spoorw.