Name: Willem de Boer
Berne: 18 juny 1898
Oarspronklik adres: Fabrieksteeg 36 a, Leeuwarden
Berop: Houtstekknecht, -
Persoansbewijs status: geen
Dûkadres: Fabrieksteeg 36 a, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - -

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken vanwege werk in Drente.
Ondergedoken vanwege werk in Drente
Achterkant beroep: Houtstekknecht
Achterkant naam werkgever: -