Name: Willem Cornelis de Vries
Berne: 8 oktober 1907, Amsterdam
Oarspronklik adres: Spaarndammerdijk 93 huis, Amsterdam
Berop: Slager
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: D. Eizinga, Folgeralaan 68, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Kerk: N.D.H.

Reden onderduik: niet werken in Weermachtdienst