Name: Willem Bloemsma
Berne: 23 
febrewaris 1898
Oarspronklik adres: Frans van Mierisstraat 43, Huizum
Berop: Adj. commies, N.S.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Huizum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: A. Nauta

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Spoorwegstaking.
Nwe. stkrt. valsch.
Ondergedoken bij Dijkstra, opzichter Gem. Reiniging.
Achterkant beroep: Adj. commies
Achterkant naam werkgever: N.S.