Name: Willem Banga
Berne: 25 maaie 1915
Oarspronklik adres: Lekkumerweg 12 rood, Leeuwarden
Berop: A.T.O. van Gend & Loos
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Lekkumerweg 12 rood, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: A. Nauta

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als ? bij A.T.O. van Gend & Loos
Ondergedoken wegens A.I.
Achterkant naam werkgever: A.T.O. van Gend & Loos