Name: Wilhelmus Adr. van Bergen
Berne: 20 novimber 1906
Oarspronklik adres: Cronjéstraat 17 b, Rotterdam
Berop: Scheepsbouwer, -
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Sperwerstraat 23, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens gevangenneming van familie.
Goed PB, geen stkrt.
Achterkant beroep: Scheepsbouwer
Achterkant naam werkgever: -