Name: Wilhelmina Noach
Berne: 10 maart 1912
Heit: Israel Abr. Noach
Mem: Betje Noach
Partner: Benjamin Vaz Dias
Oarspronklik adres: Schoollaan 26D, Maarn
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: P. Visser, Molkwerum
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: G. Wiersma en L. v. Gelder, G. v. Wiersma

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Bij duikadres zowel Balk als Molkwerum ingevuld.