Name: Tjeerd Gerardus de Boer
Berne: 25 juny 1911
Oarspronklik adres: P.C. Hooftstraat 21, Leeuwarden
Berop: Commies der DB, DB
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: 326, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: S. van der Weij

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken vanwege werk op het vliegveld
Papieren: Vals
Achterkant beroep: Commies der DB
Achterkant naam werkgever: DB