Name: Tjeerd Dijkstra
Berne: 21 jannewaris 1912, Terwispel
Oarspronklik adres: Noordkade 75, Drachten
Religy: Geen
Berop: Touwslager ?, van der Baan, Noordkade Drachten
Persooansbewijs: geen
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Slecht leesbaar