Name: Thomas de Boer
Berne: 11 augustus 1908, Sneek
Oarspronklik adres: `s Gravelandseweg 76a, Hilversum
Berop: Chauffeur, Mevr. Vinte `s Gravelandseweg 76b
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: B. Veenstra, Vallaat 20, Ureterp
LO-district: Drachten
Fersoarger: B. Veenstra

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Financiële steun van Ondergrondsche Organisatie f 27.50 p.w. tot 1 maart.