Name: Theunis van den Berg
Berne: 2 oktober 1897, Beets
Oarspronklik adres: Apenstert 2, Zutphen
Berop: Pakhuisknecht, N. Henzelijn S Lenidon ZutphenNw Hanztelmij S Leunidon Zutphen. Apenstert is voormalige straat in de buurt van Rozengracht.
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: E. Otter, C 35, Boornbergum
LO-district: Drachten
Fersoarger: E Otter, Boornbergum, C 35