Name: Suzanna Witteboon
Berne: 12 maart 1902
Partner: Jan G. Ligthart (overleden)
Oarspronklik adres: Uiterwaardenstraat 69, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Ligthart, Goënga
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: eigen gelegenheid
Underbrocht troch: eigen gelegenheid