Name: Sjoerd de Boer
Berne: 29 maaie 1903, Amsterdam
Oarspronklik adres: Noorderstraatweg 5, Drachten
Berop: Aannemer
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Noorderstraatweg 5, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten, Noorderstr.weg 5

P.B.: OT Smilde. In bezit van een oude en nieuwe stamkaart.
Geen salaris of steun ontvangen gedurende het onderduiken.