Name: Sjoerd Bruinsma
Berne: 20 novimber 1907, Drachten
Oarspronklik adres: Noorderdwarsvaart 63, Drachten
Berop: winkelbediende
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
LO-district: Drachten