Name: Sjirk Bijma
Berne: Drachten
Oarspronklik adres: Kerkstraat 4, Drachten
Berop: Landarbeider
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Kerkstraat 4, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ik heb in de Smilde voor de OT gewerkt en ben niet meer in bezit van PB