Name: Sipke Dijkstra
Berne: 22 septimber 1897
Oarspronklik adres: 411, Wirdum
Berop: voorwerker, N.S.
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: 411, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: S. van der Weij

Oare opmerkingen Achterkant beroep: voorwerker
Achterkant naam werkgever: N.S.