Name: Sietse de Wit
Berne: 26 april 1911, Drachten
Oarspronklik adres: Klokhuislaan 22, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Magazijnbediende, fa. G.Bosma Drachten
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Klokhuislaan 22, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bij PB staat: neen Smilde O.T.