Name: Samson van Dam
Berne: 7 
febrewaris 1911
Heit: Marcus van Dam
Mem: Sara Drukker
Partner: Elisabeth Lewijt
Oarspronklik adres: Tweede Jan van der Heijdenstraat 79, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Terpstra, Idzega, Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Bertus - Centrale
Underbrocht troch: v.d. Werf, Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenoot: Elisabeth Lewijt (niet wettig) Naar Polen.