Name: Sake Boog
Berne: 3 augustus 1905
Oarspronklik adres: Tramlaan 25, Drachten
Berop: Chaufeur, N.T.M. Heerenveen standplaats Drachten N.T.M.
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: R. Folkerts, Siktaris Eringawyk Oost 7, Drachtstercompagnie
LO-district: Drachten
Fersoarger: S. Booy

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: adres is momenteel: Siktaris Eringawyk.
Duikadres moet zijn: Drachtstercompagnie. Hij behoorde tot de Baptisten kerk. valse P.B.: S.Booy geb 2 augustus 1905 te Drachten, grondwerker 13 sept 1944. laatste bonkaart: Noodkaart IV A. Huis is beschadigd ( geen ruiten meer), vijand heeft beslag op zijn bezittingen gelegd. ( N.B. Alle Friezen vermeld achternaam Booi)